Obec Sulín

Zmluva

Dohoda č. 23/38/054/123

Identifikácia

Číslo zmluvy: 23/38/054/123

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie", počet uchádzačov 2 za obdobie od 1.3.2023 do 31.12.2023

Zmluvná cena: 5100.96 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.02.2023

Datum zverejnenia: 28.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dohoda č. 23-054-123.pdf ( veľkosť: 481,6 KB, aktualizované: Utorok 28. Február 2023 07:54 )