Obec Sulín

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 309070ABP3

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: Poskytnutie NFP na projekt "Rekonštrukcia zvonice v obci Sulín, časť Malý Sulín" , kód projektu 309070ABP3, Operačný program - 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020, spolufinancovaný z EPF pre rozvoj vidieka, na základe výzvy MAS ĽUBOVNIANSKO

Zmluvná cena: 29999.43 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.03.2023

Datum zverejnenia: 29.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Rekonštrukcia zvonice.pdf ( veľkosť: 5,1 MB, aktualizované: Streda 29. Marec 2023 08:04 )