Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/38/054(134

Identifikácia

Číslo zmluvy: 23/38/054/134

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Predkladanie dochádzky UoZ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.05.2023

Datum zverejnenia: 18.05.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok k dohode 23-38-054-134.pdf ( veľkosť: 299,6 KB, aktualizované: Štvrtok 18. Máj 2023 12:38 )