Obec Sulín

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.04.2023 Internet 4/1 za obdobie 4/2023
23002590
7.50 € s DPH Obec Sulín Livenet - Martin Kandráč 01.04.2023 03.04.2023
13.04.2023 Vývoz a služby spojené s nakladaním s odpadom za mesiac marec 2023 - 1 vývoz
20231073
550.78 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 31.03.2023 03.04.2023
13.04.2023 Úrazové poistenie 2 UoZ za obdobie od 1.4.2023 do 31.8.2023
5190059754
20.00 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 29.03.2023 31.03.2023
13.04.2023 Poistenie majetku a zodpovednosti Po a FO - Informačné centrum, za obdobie od 27.5.2023 do 27.5.2024
6619662523
237.70 € s DPH Obec Sulín Kooperatíva poisťovňa, a.s. 09.03.2023 20.03.2023
13.03.2023 Servisné práce - inštalácia programu SW OBECW v23.01
231003060
32.40 € s DPH Obec Sulín IFOSOFT, s.r.o. 13.03.2023 13.03.2023
13.03.2023 Internet O2 na Informačnom centre za obdobie od 1.2.2023 - 28.2.2023
1311220827
17.00 € s DPH Obec Sulín O2 Slovakia, s.r.o. 07.03.2023 07.03.2023
13.03.2023 El. energia v budove obecného úradu za obdobie od 1.2.2023 - 28.2.2023
7292957251
943.51 € s DPH Obec Sulín Východoslovenská energetika, a.s. 07.03.2023 07.03.2023
07.03.2023 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac február 2023, počet nádob 110 l - 71 ks a počet nádob 1100 - 13 ks
20230509
550.78 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 02.03.2023 07.03.2023
07.03.2023 Telefónne a mobilné poplatky za obdobie od 1.2.2023 - 28.2.2023
8323789549
41.29 € s DPH Obec Sulín T- Slovak Telekom, a.s. 01.03.2023 06.03.2023
07.03.2023 Internet 4/1 za mesiac 3/2023
23001886
7.50 € s DPH Obec Sulín Livenet - Martin Kandráč 01.03.2023 02.03.2023
07.03.2023 Použitie traktora pri odhŕňaní miestnych komunikácií
23004
420.00 € s DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín 01.03.2023 01.03.2023
07.03.2023 Vypracovanie ročného Ohlásenia a evidenčných listov odpadov za rok 2022
20230415
134.52 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 27.02.2023 01.03.2023
07.03.2023 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
2231101557
22.80 € s DPH Obec Sulín SOZA 27.02.2023 28.02.2023
24.02.2023 Poplatok za vedenie majetkového účtu r. 2022
300000064568
210.00 € s DPH Obec Sulín Všeobecná úverová banka, a.s. 16.01.2023 20.02.2023
17.02.2023 Update programového vybavenia agendy pre rok 2023 - Podvojné účtovníctvo, Pokladňa, Faktúry, Hmotný a nehmotný majetok, Evidencia obyvateľov, Správa registratúry, Komunikácia DCOM
232702527
182.40 € s DPH Obec Sulín IFOSOFT, s.r.o. 14.02.2023 16.03.2023
Zobrazených 31 - 45 z celkových 1640.
1 3 5 6 7 8 9 109 110