Obec Sulín

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.12.2017 Projekt na stavebné povolenie - DOM SMÚTKU zmena dokončenej stavby súp. č. 110, prístavba, nadstavba a stavebné úpravy - 2 časť
30112017
3200.00 € s DPH Obec Sulín Mikuláš Maník - AGENTÚRA MM 30.11.2017 04.12.2017
06.12.2017 Realizácia verejného obstarávania "Dom smútku"
1711025
1200.00 € s DPH Obec Sulín Ultima Ratio, s.r.o. 30.11.2017 04.12.2017
06.12.2017 Internet 4/1 za obdobie 12/2017
17004821
7.50 € s DPH Obec Sulín Livenet - Martin Kandráč 01.12.2017 01.12.2017
30.11.2017 Vývoz a zneškodnenie odpadov VOK k.č. 2003017
20175247
141.17 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 28.11.2017 30.11.2017
30.11.2017 Doména a webhosting www.sulin.ocu.sk za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018
171699
20.00 € s DPH Obec Sulín wbx, s.r.o. 29.11.2017 29.11.2017
30.11.2017 Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie 17110091 - 20 ks á 16,50 € ( časť uhradená 29.6.)
17110253
170.01 € s DPH Obec Sulín CBS s.r.o. 20.11.2017 28.11.2017
28.11.2017 Členský príspevok na rok 2018
4262017
55.61 € s DPH Obec Sulín ZMOS 08.11.2017 28.11.2017
28.11.2017 Časť výdavkov na projekt: Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom č. PLSK.01.01.00-12-0051/16
12017
5700.00 € s DPH Obec Sulín Ľubovnianske regionálne združenie 16.10.2017 28.11.2017
27.11.2017 Internet 4/1 za obdobie 11/2017
17004375
7.50 € s DPH Obec Sulín Livenet - Martin Kandráč 01.11.2017 02.11.2017
27.11.2017 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac október 2017.
20174937
334.71 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 02.11.2017 06.11.2017
27.11.2017 Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2017 - 30.11.2017
7438928965
1212.00 € s DPH Obec Sulín VSE a.s. 01.11.2017 08.11.2017
27.11.2017 Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017 - 31.10.2017
5102837578
20.71 € s DPH Obec Sulín T-Slovak Telekom, a.s. 01.11.2017 08.11.2017
27.11.2017 Prenájom pozemku za rok 2017
7170405333
19.16 € s DPH Obec Sulín Slovenský pozemkový fond 07.11.2017 10.11.2017
27.11.2017 Laboratórny rozbor pitnej vody z vodovodu Malý Sulín
633112017
82.82 € s DPH Obec Sulín RÚVZ Poprad 09.11.2017 10.11.2017
27.11.2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Tatra 815 za obdobie 23.1.2018 - 22.7.2018
6583525526
70.41 € s DPH Obec Sulín Kooperatíva, a.s. 07.11.2017 10.11.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 932.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 62 63