Obec Sulín

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
01.03.2012 1.Vypracovanie ročného Hlásenia a Ročného výkazu o komunálnom odpade 2.Vypracovanie kvartálneho Hlásenia 3.Kvartálne vedenie evidencie na evidenčných listoch
20120339
86.72 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 31.01.2012 15.02.2012
15.02.2012 Telefónne poplatky od 1.1.2012 do 31.1.2012
8735056998
37.75 € s DPH Obec Sulín T- Slovak Telekom a.s. 31.01.2012 08.02.2012
15.02.2012 Vývoz a zneškodňovanie odpadov k.č. 200301 za mesiac január 2012
20120195
238.52 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 31.01.2012 08.02.2012
15.02.2012 Vlajka SR 60 x 90 cm 1 ks
20120083
14.50 € s DPH Obec Sulín LIM PO, s.r.o. 07.02.2012 10.02.2012
15.02.2012 Výkony PZS Dohľad nad zdravotným prostredím za obdobie 01/2012
20120059
7.97 € s DPH Obec Sulín PALS s.r.o. 07.02.2012 13.02.2012
07.02.2012 Zálohová platba za elektrinu - dodávka a distribúcia
2240002855
63.00 € s DPH Obec Sulín VSE a.s. 24.01.2012 03.02.2012
07.02.2012 Poistná zmluva - Havarijné poistenie EUROKASKO od 1.3.2012 do 1.6.2012
6534253608
56.67 € s DPH Obec Sulín Kooperatíva poisťovňa, a.s. 30.01.2012 03.02.2012
07.02.2012 Nedoplatok stavebnému úradu za rok 2011- 6, 94 € a príspevok stavebnému úradu na rok 2012 vo výške 0,90 € na jedného obyvateľa obce
2012
335.44 € s DPH Obec Sulín Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 23.01.2012 26.01.2012
07.02.2012 Za použitie vozidla traktor ZETOR 12441 SL 750AB - zimná údržba miestnych komunikácií
12001
180.00 € s DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín 06.02.2012 06.02.2012
02.02.2012 Výzva na zaplatenie členského príspevku ĽRZ na rok 2012
2012
36.50 € s DPH Obec Sulín ĽRZ MO 27.01.2012 30.01.2012
02.02.2012 Aktualizácia web stránky www.sulin.ocu.sk
120059
8.40 € s DPH Obec Sulín Webex media, s.r.o. 26.01.2012 31.01.2012
02.02.2012 Zálohová platba za elektrickú energiu
2240002855
1835.00 € s DPH Obec Sulín VSE a.s. 24.01.2012 01.02.2012
30.01.2012 Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.12.2011- 14.1.2012
7200505578
42.28 € s DPH Obec Sulín T- Slovak Telekom a.s. 15.01.2012 20.01.2012
30.01.2012 Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi: Množstevná zľava za druhotnú surovinu rok 2011, (dobropis)
20115729
152.11 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 31.12.2011 20.01.2012
30.01.2012 Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom - správa práv k hudobným dielam
2121102366
20.40 € s DPH Obec Sulín SOZA 24.01.2012 26.01.2012
Zobrazených 1036 - 1050 z celkových 1060.
1 2 63 64 65 66 67 68 70