Obec Sulín

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.04.2013 Náklady za odber, dopravu a odborné posúdenie výsledkov pitnej vody odobranej z vodovodu Malý Sulín a Závodie - odber vzorky 6,35 € - odborná expertíza 10,95 € - doprava 31,92 €
20134516
49.22 € s DPH Obec Sulín RÚVZ 12.04.2013 19.04.2013
16.04.2013 Členský príspevok ĽRZ na rok 2013
2013
35.70 € s DPH Obec Sulín Ľubovnianske regionálne združenie MO 25.03.2013 02.04.2013
16.04.2013 Služby spojené s odberom nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu - zneškodnenie odpadov - 49,50 € bez DPH, - osobitný poplatok - 7,82 € bez DPH, - kilometre - 117.- € bez DPH
20130934
207.62 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 03.04.2013 05.04.2013
16.04.2013 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac marec 2013: - vývoz odpadov 129,61 € bez DPH, - zneškodnenie odpadov 67,33 € bez DPH, - osobitný poplatok - 10,71 €
20130945
247.04 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 03.04.2013 08.04.2013
16.04.2013 Telefónne poplatky od 1.3.2013 do 31.3.2013
9748912523
20.04 € s DPH Obec Sulín T- Slovak Telekom a.s. 03.04.2013 09.04.2013
16.04.2013 Služby spojené so zebrom,triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. štvrťrok 2013 - plasty 79,24 € bez DPH, - sklo 82,79 € bez DPH
20131297
194.44 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 12.04.2013 16.04.2013
03.04.2013 Telefón Gigaset A120
0900526048-1
1.00 € s DPH Obec Sulín T- Slovak Telekom a.s. 08.03.2013 19.03.2013
03.04.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb od 13.3.2013 do 31.5.2013
6105120113
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 12.03.2013 21.03.2013
03.04.2013 Záchranné práce počas mimoriadnej situácie v dňoch 15. a 16.3. - sprejazdnenie miestnych komunikácií a chodníkov v obci vzniknutou snehovou kalamitou traktormi TETOR 12441 a NEW HOLLAND 5050
13004
576.00 € s DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín 20.03.2013 21.03.2013
03.04.2013 Znalecký posudok č. 31/2013 Budova ZŠ s.č. 81 s príslušenstvom a pozemok parc. č. 424 k.ú. Veľký Sulín
31/2013
320.00 € s DPH Obec Sulín Ing. Ján Štupák 12.03.2013 21.03.2013
03.04.2013 Záchranné práce pri mimoriadnej situácií v dňoch 15. a 16.3.2013, vzniknutou snehovou kalamitou a silným vetrom - odstránenie popadaných stromov na miestnych komunikáciách
623024888
432.00 € s DPH Obec Sulín Lesy SR, š.p. 20.03.2013 21.03.2013
19.03.2013 Realizácia záujmovej činnosti za 26 detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Sulín za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013
3/2013
364.00 € s DPH Obec Sulín Súkromné centrum voľného času ELBA 07.03.2013 14.03.2013
19.03.2013 Uverejnenie obce Sulín v publikácií Cestovanie po Slovensku I. - IX.
076012013
62.00 € s DPH Obec Sulín NEO Slovakia, s.r.o. 13.03.2013 18.03.2013
19.03.2013 Laboratórne rozbory vzoriek pitnej vody: rod. dom 45, Malý Sulín č. rozboru 1231/2013 zo dňa 5.3.2013 a rod. dom 67 Sulín - Závodie, č.rozboru 1232/2013 zo dňa 5.3.2013
113/3/2013
165.09 € s DPH Obec Sulín RÚVZ 13.03.2013 18.03.2013
19.03.2013 Publikácia M. Lavrincovej Život cestou i necestou - 1 ks
201355
11.60 € s DPH Obec Sulín Mgr. Magdaléna Lavrincová 13.03.2013 18.03.2013
Zobrazených 1081 - 1095 z celkových 1249.
1 2 69 70 71 73 75 76 77 83 84