Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.09.2013 Nájom hrobového miesta 48 v časti Malý Sulín
201309
16.58 € s DPH Helena Šulíková Obec Sulín 24.09.2013
24.09.2013 Nájom hrobového miesta 231 v časti Veľký Sulín
201310
8.29 € s DPH Anna Borecká Obec Sulín 24.09.2013
24.09.2013 Nájom hrobového miesta 233-4 v časti Veľký Sulín
201311
8.29 € s DPH Mária Malastová Obec Sulín 24.09.2013
23.09.2013 Nájom hrobového miesta č. 161 v časti Veľký Sulín
201305
16.58 € s DPH Peter Zagora Obec Sulín 23.09.2013
23.09.2013 Nájom hrobového miesta č. 194 v časti Veľký Sulín
201306
8.29 € s DPH Peter Zagora Obec Sulín 23.09.2013
20.09.2013 Nájom hrobového miesta 79 v časti Malý Sulín
201303
8.29 € s DPH Helena Kučová Obec Sulín 20.09.2013
20.09.2013 Nájom hrobového miesta 99 v časti Malý Sulín
201304
8.29 € s DPH Helena Kučová Obec Sulín 20.09.2013
20.09.2013 Prenájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín dňa 21.9.2013
3/2013 - KD
17.00 € s DPH Božena Hriceňáková Obec Sulín 20.09.2013
19.09.2013 Prenájom hrobového miesta číslo 196 v časti Veľký Sulín
201302
16.58 € s DPH Peter Hutník Obec Sulín 19.09.2013
06.09.2013 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Veľký Sulín o výmere 20 197 m2 a v k.ú. Malý Sulín o výmere 26 527 m2
Č.j. 223/2013
41.50 € s DPH Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín Obec Sulín 02.09.2013
03.09.2013 Predaj pozemku Jánovi Malarčikovi, Sulín 105, parcely KN-C 518/7 o výmere 55 m2 za 2.- €/m2
221/2013
110.00 € s DPH Ján Malarčik Obec Sulín 03.09.2013
05.08.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby od 1.8.2013 do 31.1.2014
6105121813
13.28 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa a.s. 31.01.2013
29.07.2013 Vykonávanie dobrovoľníckej služby 2 osoby v čase od 1.8.2013 do 31.1.2014
9/§52a/2013/NP VAOTP
318.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 24.07.2013
02.07.2013 Predaj obecného pozemku na parcele KN-C č. 387 - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v KÚ Veľký Sulín o výmere 224 m2, vedenej na LV č. 691 a to priamym predajom vo výške 2.- €/m2 vlastníkom bytovky č. 92
448.00 € s DPH Vlastníci bytov č. 92 Obec Sulín 24.06.2013
02.07.2013 Nájom nebytového priestoru - garáže
159/2013
331.94 € s DPH Obec Sulín Združenie bývalých urbarialistov,PS Sulín 28.06.2013
Zobrazených 301 - 315 z celkových 377.
1 2 17 18 19 21 23 24 25 26