Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.12.2013 Výpožička mosta
2011/409 - dodatok 3
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo obrany SR, ASM 19.12.2013
20.12.2013 Zriadenie vecného bremena na parcelu KN-E 4410/3 - orná pôda o výmere 11 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Veľký Sulín
241/2013
0.00 € s DPH Helena Buliščáková Obec Sulín 20.12.2013
18.12.2013 Nájom hrobového miesta 141 v časti Veľký Sulín
201359
8.29 € s DPH Helena Zumerová Obec Sulín 18.12.2013
18.12.2013 Nájom hrobového miesta 44 v časti Veľký Sulín
201360
8.29 € s DPH Helena Ruňaninová Obec Sulín 18.12.2013
12.12.2013 Nájom hrobového miesta 74 v časti Veľký Sulín
201358
8.29 € s DPH Štefan Klimčák Obec Sulín 12.12.2013
12.12.2013 Úrazové poistenie MOS na 2 uchádzačov o zamestnanie na obdobie od 1.11.2013 - 31.12.2013
6105103613
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa a.s. 30.10.2013
10.12.2013 Nájom hrobového miesta 234 v časti Veľký Sulín
201357
8.29 € s DPH Mária Piešťanská Obec Sulín 10.12.2013
10.12.2013 Nájom kultúrneho domu - kar
5/2013- KD
17.00 € s DPH Mária Piešťanská Obec Sulín 10.12.2013
28.11.2013 Rekonštrukcia verejného rozhlasu v obci Sulín, - zavedenie bezdrôtového rozhlasu do časti Malý Sulín
20130905
1738.32 € s DPH Obec Sulín MK hlas, s.r.o. 19.09.2013
28.11.2013 Oprava výtlkov miestnych komunikácií po zimnom období v obci Sulín
08/2013
2133.00 € s DPH Obec Sulín JUNO DS, s.r.o. 07.08.2013
25.11.2013 Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2013
8/2013
400.00 € bez DPH Obec Sulín Ing. Mária Schreterová 25.11.2013
25.11.2013 Nájom hrobového miesta 56 v časti Veľký Sulín
201354
8.29 € s DPH Miroslava Rošková Obec Sulín 25.11.2013
25.11.2013 Nájom hrobového miesta 195 v časti Veľký Sulín
201355
8.29 € s DPH Miroslava Rošková Obec Sulín 25.11.2013
25.11.2013 Nájom hrobového miesta 211 v časti Veľký Sulín
201356
8.29 € s DPH Miroslava Rošková Obec Sulín 25.11.2013
22.11.2013 Nájom hrobového miesta 33 v časti Závodie
201353
8.29 € s DPH Helena Petriľáková Obec Sulín 22.11.2013
Zobrazených 346 - 360 z celkových 484.
1 2 20 21 22 24 26 27 28 32 33