Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.09.2012 Zmluva o nájme kultúrneho domu - svadba
10/2012 - KD
50.00 € s DPH Ján Klimčák Obec Sulín 13.09.2012
10.09.2012 Zmluva o nájme kultúrneho domu - oslavy
9/2012 -KD
17.00 € s DPH Mária Pjatáková Obec Sulín 05.09.2012
06.09.2012 Audit riadnej účtovnej závierky na Obci Sulín k 31.12.2012
18/2012 - 206/2012
335.00 € bez DPH Obec Sulín Ing. Mária Schreterová 18.08.2012
06.09.2012 Zimná údržba miestnych komunikácií, kosenie a mulčovanie verejných priestranstiev 20.- €/ hod.
195/2012
20.00 € bez DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín 31.08.2012
04.09.2012 Nájom KD - oslavy
8/2012 - KD
17.00 € s DPH Ľuboš Hanišák Obec Sulín 31.08.2012
28.08.2012 Prenájom nebytových priestorov
197/2012
1060.00 € s DPH Združenie kresť. spoločenstiev mládeže Obec Sulín 17.08.2012
28.08.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobilné služby)
198/2012
0.00 € s DPH Obec Sulín T- Slovak Telekom, a.s. 17.08.2012
13.08.2012 Zmluva o prenájme priestorov v budove školy
2012
3.00 € s DPH Sabistav s.r.o. Sabinov Obec Sulín 06.08.2012
13.08.2012 Nájom hrobového miesta
201201
16.58 € s DPH Helena Malastová Obec Sulín 13.08.2012
13.08.2012 Nájom KD - oslavy
7/2012- KD
17.00 € s DPH Anna Šmídová Obec Sulín 10.08.2012
02.08.2012 Nájom bytu v budove školy
181/2012
0.00 € s DPH Peter Hutník Obec Sulín 01.08.2012
26.07.2012 Zmluva o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch
147/2012
73.00 € s DPH Združenie bývalých urbarialistov Sulín Obec Sulín 25.07.2012
26.07.2012 Dohoda o ukončení nájmu bytu
179/2012
0.00 € s DPH Mgr. Janka Salátková Obec Sulín 23.07.2012
16.07.2012 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka - predaj neupotrebiteľného majetku zo ZŠ s MŠ v Sulíne
1421.00 € s DPH Obec Nová Ľubovňa Obec Sulín 13.07.2012
16.07.2012 Nájom garáže na garážovanie obecného vozidla
331.94 € s DPH Obec Sulín Združenie bývalých urbarialistov Sulín 29.06.2012
Zobrazených 481 - 495 z celkových 507.
1 2 26 27 28 29 30 31 33