Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.08.2012 Nájom KD - oslavy
7/2012- KD
17.00 € s DPH Anna Šmídová Obec Sulín 10.08.2012
02.08.2012 Nájom bytu v budove školy
181/2012
0.00 € s DPH Peter Hutník Obec Sulín 01.08.2012
26.07.2012 Zmluva o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch
147/2012
73.00 € s DPH Združenie bývalých urbarialistov Sulín Obec Sulín 25.07.2012
26.07.2012 Dohoda o ukončení nájmu bytu
179/2012
0.00 € s DPH Mgr. Janka Salátková Obec Sulín 23.07.2012
16.07.2012 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka - predaj neupotrebiteľného majetku zo ZŠ s MŠ v Sulíne
1421.00 € s DPH Obec Nová Ľubovňa Obec Sulín 13.07.2012
16.07.2012 Nájom garáže na garážovanie obecného vozidla
331.94 € s DPH Obec Sulín Združenie bývalých urbarialistov Sulín 29.06.2012
22.06.2012 Zmluva o nájme kultúrneho domu - oslavy
6/2012-KD
17.00 € s DPH Milan Matviak Obec Sulín 22.06.2012
20.06.2012 Zmluva o nájme kultúrneho domu - kar
5/2012 - KD
17.00 € s DPH Peter Vitko Obec Sulín 15.06.2012
24.05.2012 Vykonanie výrubu porastov a okliesnenia stromov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických zariadení
143/2012
0.00 € s DPH Obec Sulín VSE a.s. Košice - LIKOPAX SK s.r.o 23.05.2012
10.05.2012 Zmluva o nájme kultúrneho domu - oslavy
4/2012- KD
17.00 € s DPH Helena Boguská Obec Sulín 04.05.2012
01.03.2012 Prevádzkovanie obecných kompostovísk pre rok 2012
2012, 80/2012
0.00 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o 17.02.2012
01.03.2012 Nájom kultúrneho domu - kar
3/2012 - KD
17.00 € s DPH Helena Šulíková Obec Sulín 27.02.2012
09.02.2012 Zmluva o nájme kultúrneho domu - kar
2/2012 - KD
17.00 € s DPH Milan Hanišák Obec Sulín 07.02.2012
07.02.2012 Dodatok k zmluve o výpožičke č. 2011/409 uzatvorenej medzi MO SR a obcou Sulín
2011/409 - dodatok 1
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo obrany SR - ÚIA 26.01.2012
07.02.2012 Zmluva o nájme kultúrneho domu
1/2012 - KD
17.00 € s DPH Michal Haľama Obec Sulín 03.02.2012
Zobrazených 541 - 555 z celkových 558.
1 2 30 31 32 33 34 35 37